Realistisch Oefenen - Informatie

Als bedrijf, school of zorginstelling zult u waarschijnlijk een BHV-ploeg paraat hebben. Zoals u wellicht weet dient deze jaarlijks getraind te worden door onder andere een ontruimingsoefening vanuit uw pand. Over het algemeen worden deze oefeningen vrij simpel gehouden: het alarm gaat af, iedereen verlaat het gebouw en buiten wordt geteld of iedereen er is. Maar is dit wel realistisch?

Realistisch Oefenen

Brand naar uw wensen

Ons doel is een zo realistisch mogelijk scenario uit te zetten voor zowel de BHV-ploeg als voor de personen die ontruimd moeten worden. Dit alles doen wij uiteraard op een veilige manier zodat de gebruikers van uw gebouw en uw pand zelf veilig en vrij van schade blijven.

Door gebruik van rook wordt een brongebied weergegeven waar de BHV-ploeg op moet reageren. Worden er door de rook belangrijke vluchtroutes geblokkeerd? Hoe moet er omgegaan worden met slachtoffers? Kortom: een uitdaging voor uw bedrijfshulpverleners die de realiteit zeer dicht benaderd. Onze oefeningen worden opgebouwd vanuit de basis ‘what you see is what you get’: alles wat aanwezig is speelt mee in de oefening.

Indien gewenst kunnen er ook een aantal personen meespelen binnen de oefening. Zij kunnen de rol van slachtoffer spelen, wat voor een extra uitdaging voor de BHV vormt. De oefening eindigt wanneer de ontruiming klaar is en de hoofd-BHV’er voldoende informatie heeft voor ons, op dat moment in de rol van de brandweer.